Nawiewniki higrosterowalne

Dane techniczne:

Nominalny przepływ powiertrza przez poszczególne nawiewniki:

– EXR.HP -7- 28m3/h przy ciśnieniu 10 Pa,
-izolacyjność akust.35 lub 38dB
– EXR       -7-32m3/h przy ciśnieniu 10 Pa,
-izolacyjność akust.35 lub 38 lub 40 lub 42dB
– EMM     -5- 29m3/h przy ciśnieniu 10 Pa,
-izolacyjność akust.32 lub 38dB
– EHA      -5-30m3/h przy ciśnieniu 10 Pa,
-izolacyjność akust.35 lub 38 lub 40 lub 42dB

Dostępna kolorystyka :
-biały oraz kolory z palety RAL 8017, 8001 dla EMM i EHA
-biały oraz kolory z palety RAL 8017, 8001, 7045 dla EXR.HP i EXR

Kategoria:

Opis

Nawiewniki higrosterowane to sterowane automatycznie urządzenia, które doprowadzają do pomieszczenia powietrze z zewnątrz. Dzięki urządzeniom tego typu wentylacja w pomieszczeniach może przebiegać bez zakłóceń.

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

  • Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.
  • Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
  • Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
  • W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
  • Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

Nawiewniki higrosterowane firmy AERECO występuja w kilku modelech: EXR.HP , EXR, EMM, EHA.
Wszystkie te modele występują w wersji standardowej oraz akustycznej .

Kolor