Ciepłe okna produkcji Koda System

Współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik przenikania U jest jednym z ważniejszych parametrów współczesnego budownictwa. Każdemu branżowcowi i architektowi powinna przydać się wiedza, w jaki sposób jest obliczany dla szkła w budownictwie.   Niniejszy artykuł …

Produkcja okien i jej planowanie

SZYBA 1,0 czy 1,1 – KTO MA RACJE?

Deklarowany na etykiecie szyby zespolonej współczynnik przenikania ciepła musi być zgodny ze zharmonizowaną normą PN-EN 1279-5. Norma ta mówi, że producent powinien podać współczynnik Ug wyznaczany wg metody obliczeniowej (norma …

Różne rodzaje okien

PROFILE OKIENNE – klasy, komory, wymiary

Dopuszczone do stosowania w budownictwie kształtowniki (profile) okienne z PVC-U muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12608:2004.   Właśnie w niej można znaleźć wyjaśnienie podstawowych terminów często używanych przez sprzedawców w …

Skuteczne wietrzenie mieszkania

Moje pytanie dotyczy skutecznego wietrzenia mieszkania. Mam chorowite dzieci, a lekarze mówią, ze należy dużo wietrzyć mieszkanie. Zastanawiam się, jak to robić skutecznie. Proszę o radę.   W pomieszczeniach na …

Wentylacja pomieszczeń

Codzienne wietrzenie pomieszczeń, nawet zimą, jest koniecznie do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Kiedy na zewnątrz robi się zimno, a aura sprzyja pozostaniu w ciepłym domu, mało kto z nas …