Profile z recyklingu – czy są bezpieczne?

Okna z PVC to jedne z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w polskim budownictwie. Są łatwe do utrzymania i w atrakcyjnej cenie. Zużyte profile poddaje się procesowi recyklingu.

 

Za kilka lat wyzwaniem dla przemysłu okiennego będzie wykorzystanie przetworzonego PVC do produkcji nowych wyrobów.

Zalety ekologicznych profili przedstawia przedstawiciel sieci sprzedaży Polskich Okien – Karol Mosakowski.
Profil okienny wykonany z użyciem polichlorku winylu pochodzącego z recyklingu ma takie same własności i parametry jak profil wykonany ze „świeżego surowca”. Recyklat PVC jest bezpieczny dla zdrowia użytkowników okien, a jego zastosowanie pozwala znacząco zaoszczędzić zasoby ropy i soli – surowców używanych do produkcji.

Jakość ta sama
PVC z odzysku może być wykorzystywany wielokrotnie. – Dodatek recyklatu nie wpływa na pogorszenie właściwości profilu. Okna zawierające recyklat nie ulegają szybszemu zużyciu niż profile wykonane z nowego surowca. Będą dobrze służyć nam przez kolejne lata – wyjaśnia Karol Mosakowski, menager sieci sprzedaży Polskie Okna. Producent nie może jednak korzystać wyłącznie z recyklatu. Powtórnie przetworzone PVC jest wykorzystywane do produkcji wewnętrznych warstw profilu i wagowo może stanowić do 90% gotowego wyrobu. Natomiast zewnętrzne, widoczne ścianki profili, ze względów estetycznych, zawsze wykonywane są z nowych komponentów.

Bezpieczne dla zdrowia
Zarówno „świeże” PVC, jaki i jego recyklat są bezpieczne dla zdrowia. Nie ma też i nigdy nie było żadnego zagrożenia dla użytkowników wyrobów PVC stabilizowanych związkami ołowiu, bo są one trwale związane z wyrobem i nie wydostają się z niego w żaden sposób w trakcie eksploatacji.

Istotną zaletą stosowania powtórnie przetworzonego PVC jest zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji a zatem znaczne korzyści dla środowiska. Eksperci tłumaczą, że powtórne wykorzystanie surowca będzie za kilkanaście lat ekologiczną koniecznością. W przeciwnym razie na wysypiskach będą zalegały hałdy tworzywa, niepotrzebnie potraktowanego jako odpad. Odzyskiwanie PVC będą też stopniowo wymuszały rosnące ceny surowca. Ponowne zagospodarowane polichlorku winylu będzie więc wypadkową ekonomii i zdrowego rozsądku.

Źródło: dom.pl