PROFILE OKIENNE – klasy, komory, wymiary

Dopuszczone do stosowania w budownictwie kształtowniki (profile) okienne z PVC-U muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12608:2004.

 

Właśnie w niej można znaleźć wyjaśnienie podstawowych terminów często używanych przez sprzedawców w trakcie prezentacji oferty.

KLASY PROFILI OKIENNYCH
Zgodnie z normą PN-EN 12608:2004 profile kształtowników okiennych są przydzielane do różnych klas ze względu na grubość widocznych i niewidocznych ścianek profila.
Norma PN-EN 12608:2004 dzieli profile okienne na klasy: A, B, C.
Do klasy A zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być ≥ 2,8mm, a dla powierzchni niewidocznej ≥ 2,5mm.
Do klasy B zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być ≥ 2,5mm, a dla powierzchni niewidocznej ≥ 2,0mm.
Do klasy C zaliczają się profile, których minimalną wartość grubości ścianki widocznej jak i niewidocznej powinien zadeklarować producent.

PODZIAŁ ŚCIAN PROFILI NA WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE.
Kolorem czerwonym oznaczone są ściany widoczne a niebieskim kolorem ściany nie widoczne profili

Kolor czerwony – ściany widoczne
W klasie A ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,8mm.
W klasie B ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5mm.
W klasie C nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek widocznych.
Kolor niebieski – ściany nie widoczne
W klasie A ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5mm.
W klasie B minimalna grubość wynosi ≥ 2,0mm.
W klasie C nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek niewidocznych.
Grubość ścian profili, a co za tym idzie „klasa profila” wpływa przede wszystkim na:
Sztywność kształtownika okiennego
Nośność zgrzewanych naroży kształtowników okiennych
Jednym z podstawowych argumentów mającym świadczyć o „wysokiej jakości” okien jest podawana przez sprzedawców ilość komór poszczególnych kształtowników użytych do produkcji konkretnego okna. Można spotkać się ze stwierdzeniem sprzedawców, że im więcej komór w kształtowniku tym jest to lepszy profil okienny. Niestety nie jest to całą prawdą, ale jest bez wątpienia zręcznym chwytem marketingowym o czym napiszemy odnosząc się do zagadnienia szerokości i głębokości profili okiennych.

Aktualnym standardem na rynku jest wykonywanie okien z kształtowników 3,4,5 i 6 komorowych, choć pojawiają się już na rynku profile okienne przeznaczone do konstrukcji okien dla budynków pasywnych. Profile te nierzadko mają więcej niż 6 komór w profilach ościeżnicy i skrzydła oraz specjalną konstrukcję zapewniającą ograniczenie strat ciepła przenikającego przez profil.

Ilość komór kształtownika
okiennego wpływa przede wszystkim na możliwość obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła “Uw” dla całego okna, przyczyniając się do ograniczania strat energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń.

Norma PN-EN 12608:2004 nie ustala ani minimalnej, ani maksymalnej wielkości poszczególnych komór kształtowników okiennych pozostawiając w tym względzie całkowitą swobodę konstruktorom poszczególnych firm systemowych. Jednakże z wielu badań wynika, że tworzenie w profilach komór o mniejszej szerokości niż 5 mm jest zabiegiem pozornym i nic nie wnoszącym do istotnych właściwości poszczególnych kształtowników okiennych.
Źródło: oknotest.pl